Szkoła podstawowa nr 47
z oddziałami integracyjnymi
im. J. Lompy w katowicach


Z życia szkoły

Aktualności


WYSOKIE WYNIKI

Dla ósmoklasisty

Ważne terminy:

język polski
– 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka
– 15 maja 2024 r. (środa ) – godz. 9:00
język obcy nowożytny
– 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00


INFORMACJE, TERMINY, WYDARZENIA


Dla rodziców

Kalendarz

Dni wolne.
Terminy zebrań i konsultacji.

Ubezpieczenie

Wybrana oferta ubezpieczenia szkolnego na rok 2023/2024

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 47

Podręczniki

Wyprawka szkolna, stypendium


NASZA SZKOŁA, NASZA SPOŁECZNOŚĆ

O nas


JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW I RODZICÓW

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Zespół specjalistów w SP nr 47 prowadzi zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, terapeutyczne (pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne).
Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.

Logopeda
Psycholog
Pedagog
Pedagog specjalny


W TROSCE O ZDROWIE

Informacje pielęgniarki szkolnej

Pielęgniarka szkolna jest do dyspozycji uczniów w godzinach:

Poniedziałek            7:3011:45
Wtorek                   7:3014:30
Środa                     7:3014:30
Czwartek                 7:3010:00
Piątek                     7:3010:00


LICZĄ SIE WARTOŚCI

Integracja

Edukacja integracyjna przynosi wiele korzyści zarówno dzieciom zdrowym, jak i tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci zdrowe uczą się empatii, akceptacji różnorodności i zaangażowania w relacje z rówieśnikami o różnych umiejętnościach i zdolnościach. Wzajemne interakcje i wspólne doświadczenie również rozwijają umiejętności społeczne, takie jak komunikacja, współpraca i rozwiązywanie problemów.

Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.
Paulo Coelho

Skip to content