Poradnik dla rodzica – rekrutacja do klasy I krok po kroku

Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko – kandydat do klasy I – zamieszkuje w obwodzie naszej szkoły*– biorą Państwo udział w rekrutacji elektronicznej

 • W dniach od 11.03.2024 do 22.03.2024 należy zalogować się na stronę https://katowice.e-nabor.pl i następnie:
 • Po zalogowaniu postępować zgodnie z instrukcją podaną w formularzu elektronicznym. ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 • Wydrukować wypełnione zgłoszenie
 • Podpisać się w wyznaczonych miejscach (oboje rodzice)
 • Przynieś wypełnione zgłoszenie do sekretariatu szkoły do dnia 22.03.2024 do godz.13.00 r.
 • W dniu 16.04.2024 należy wejść na stronę https://katowice.e-nabor.pl i sprawdzić czy dziecko zostało przyjęte  do szkoły

Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko – kandydat do klasy I – zamieszkuje poza obwodem naszej szkoły*– biorą Państwo udział w rekrutacji elektronicznej uzupełniającej

 • W dniach od 22.04.2024 do 7.05.2024 należy zalogować się na stronę https://katowice.e-nabor.pl i następnie:
 • Po zalogowaniu postępować zgodnie z instrukcją podaną w formularzu elektronicznym WNIOSEK  KANDYDATA
 • Wydrukować wypełniony wniosek
 • Podpisać się w wyznaczonych miejscach (oboje rodzice)
 • Przynieść wypełniony wniosek do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i przynieść do sekretariatu szkoły do dnia 7.05.2024 do godz. 13.00
 • W dniu 21.05.2024 wejść na stronę https://katowice.e-nabor.pl
  i sprawdzić, do której szkoły zakwalifikowało się Twoje dziecko
 • Między 21.05.2024 od 13.00 a 24.05.2024 do 13.00 zalogować się ponownie na stronę  https://katowice.e-nabor.pl l i i potwierdzić w systemie wolę przyjęcia
 • 10.06.2024 wejść na stronę https://katowice.e-nabor.pl i sprawdzić, czy dziecko zostało przyjęte do wybranej szkoły

*informacje o obwodach znajdą Państwo tutaj: https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113541&menu=660

Skip to content