Kampania edukacyjna

Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU) to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych.

W ramach realizacji celów i założeń kampanii dotyczących zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży z klas I – VIII, w naszej szkole będą realizowane zajęcia oparte na wykorzystaniu zestawów edukacyjnych. Umożliwią one przeprowadzenie wielu lokalnych inicjatyw związanych z profilaktyką zachowań negatywnych.

Skip to content