Grono pedagogiczne

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Katowicach:
mgr Małgorzata Papierniak 


Wicedyrektor ZSP nr 3 w Katowicach: mgr Beata Klimek 


Wicedyrektor ZSP nr 3 w Katowicach: mgr Monika Cierpka


Wicedyrektor ZSP nr 3 w Katowicach: mgr Renata Majewska


Adam Dorota – nauczyciel informatyki

Badura Szymon – ksiądz, nauczyciel religii

Bielska-Kawecka Agnieszka – nauczyciel matematyki

Bijak Iwona – logopeda

Borowska-Saputa Bożena – nauczyciel języka polskiego

Bożek Beata – pedagog specjalny

Brzezowska Ewelina – psycholog szkolny

Czarnota-Pagacz Agnieszka – pedagog specjalny, tyflopedagog

Czora Iwona – nauczyciel religii

Dąbrowska Alina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, WDŻ, tyflopedagog, 

Doliwa Edyta – nauczyciel przyrody, geografii, pedagog specjalny

Dorosińska Monika – pedagog specjalny

Drabik Grzegorz – nauczyciel wos

Drabińska Justyna – nauczyciel wychowania fizycznego

Gajda Jolanta – nauczyciel języka polskiego

Gamza Magdalena – pedagog specjalny

Iwanowska Agnieszka – nauczyciel matematyki, fizyki

Jasłowska Marta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jeżakowska Małgorzata – pedagog specjalny

Kahlert Anna – pedagog specjalny, surdopedagog

Kawecki Roman – nauczyciel historii

Klecha-Nowak Beata – nauczyciel matematyki, informatyki

Konc Krzysztof – rehabilitant

Kopeć Dorota – rehabilitantka

Koniarek Aleksandra – religia

Konieczna Joanna – nauczyciel edukacja wczesnoszkolna

Korus Ewa – nauczyciel języka polskiego

Korzyńska Magdalena – nauczyciel języka angielskiego

Kostarczyk-Tomecka Anna – nauczyciel historii

Kremiec Ewa – nauczyciel biologii, pedagog specjalny, doradztwo zawodowe

Krzętowska Małgorzata – nauczyciel matematyki i chemii

Kubica Katarzyna – pedagog specjalny

Loranc Paulina – pedagog specjalny

Ludwa Magdalena – nauczyciel wychowawca świetlicy

Madej Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego

Marczak Anna – nauczyciel języka angielskiego

Musiał Katarzyna – nauczyciel języka niemieckiego

Nowak Tomasz – nauczyciel techniki i informatyki

Ogryzek Izabela – nauczyciel muzyki, plastyki, nauczyciel wychowawca świetlicy

Pakosz Izabela – pedagog specjalny

Paluch Bożena – nauczyciel fizyki

Pawłowska Patrycja – pedagog specjalny

Piontek Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Saputa Leszek – pedagog szkolny

Seiler Adam – nauczyciel wychowania fizycznego

Sekuła Anna – pedagog specjalny

Siemoniak Jolanta – nauczyciel wychowawca świetlicy

Sikora Karolina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Skorupka Małgorzata – pedagog specjalny

Skurzok Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego, EDB

Sojda Katarzyna – pedagog specjalny

Sromek Agnieszka – pedagog specjalny

Stawiarz Barbara – pedagog specjalny

Szlapa Katarzyna – nauczyciel języka polskiego

Szyller Katarzyna – nauczyciel wychowawca świetlicy

Szymańska Barbara – pedagog specjalny

Szymura Gabriela – nauczyciel edukacja wczesnoszkolna

Trzaskowska Aneta – nauczyciel wychowania fizycznego

Uramowska Marzena – nauczyciel edukacja wczesnoszkolna

Wieczorek Łukasz – ksiądz, nauczyciel religii

Wyderka Anita – nauczyciel edukacja wczesnoszkolna

Zbojak Anna – nauczyciel języka angielskiego

Zbyrowska Joanna – nauczyciel bibliotekarz

Ziemba Beata – nauczyciel plastyki

Zubrzycka Anna – pedagog specjalny

Żegleń Katarzyna – pedagog specjalny

Skip to content