Kontakt

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Katowicach
ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice

telefon: 32 256 61 48 lub 32 256 62 06
e-mail: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP


Sekretariat Zespołu

jest czynny codziennie w godzinach 7.00 – 15.30
Sprawy uczniowskie załatwiane są na dużych przerwach
w godzinach od 10.35 do 10.50 oraz od 13.25 do 13.45


Wicedyrektor Zespołu 
mgr Beata Klimek

przyjmuje Rodziców w każdy czwartek od godziny 7.30 do godziny 8.30
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny spotkania
oraz podczas zebrań i konsultacji w szkole
lub w miarę możliwości po wcześniejszym ustaleniu terminu


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach  
mgr Małgorzata Papierniak

 przyjmuje Rodziców w każdą środę od godziny 15.00 do godziny 16.30
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny spotkania
oraz podczas zebrań i konsultacji w szkole
lub w miarę możliwości po wcześniejszym ustaleniu terminu


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach 
mgr Małgorzata Papierniak

 przyjmuje pracowników w każdą środę od godziny 14.00 do godziny 15.00

Skip to content