Kolorowa Trójka

KOLOROWA TRÓJKA kwartalnik wydawany przez Szkołę Podstawową nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach.

Redaktor naczelny: mgr Bożena Borowska-Saputa

Korekta i przygotowanie do składu: mgr Bożena Borowska-Saputa

Skład, projekt okładki i redakcja techniczna: ks. mgr Szymon Badura

Zespół redakcyjny: uczniowie SP nr 47

Skip to content