Rada Rodziców

Rada rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Na zebraniu RR w dniu 13.09 br. zostali wybrani nowi członkowie Prezydium:

Przewodnicząca – Magdalena Gnojczak

Zastępca – Marcin Brożyna

Skarbnik – Dorota Guła

Sekretarz – Agnieszka Filipek

Nr konta bankowego Rady Rodziców

RADA RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 47
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach


BANK Pekao S.A.
nr konta: 07 1240 1330 1111 0011 1840 7620

Regulamin Rady Rodziców

w Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Lompy
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

Podstawa prawna:
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730)

Przedsięwzięcia Rady Rodziców

Skip to content