Nazwa:Miejskie Przedszkole nr 38 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
E-mail przedszkola:m38p@poczta.onet.pl
Adres przedszkola:ul. Gen. J. Hallera 72
40-320 Katowice
Katowice
Poland
Dyrektor ZSP nr 3:mgr Małgorzata Papierniak

przyjmuje Rodziców
w każdą środę od godziny 15.00 do godziny 16.30 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny spotkania
oraz podczas zebrań i konsultacji w szkole lub
w miarę możliwości po wcześniejszym ustaleniu terminu
Adres e-mail zespołu:zsp3katowice@interia.pl
Wicedyrektor ZSP nr 3:mgr Renata Majewska

przyjmuje Rodziców
w każdy wtorek od godziny 15.00 do godziny 16.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny spotkania
oraz podczas zebrań i konsultacji w szkole
lub w miarę możliwości po wcześniejszym ustaleniu terminu
Sekretariat przedszkola:Czynny jest codziennie w godzinach 7:00 – 15:00
Telefon:32/256-60-20
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

/ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP


Intendent MP nr 38: przedszkole38katowice@o2.pl