RELIGIA – Pani: Iwonka

GRUPA I – zajęcia we wtorki 8:00 – 8:30, czwartki 10:30 – 11:00 – 30 minut

GRUPA II – zajęcia w poniedziałki 13:40 – 14:10, czwartki 11:05 – 11:35 – 30 minut

GRUPA III – zajęcia we wtorki 8:35 – 8:50, wtorki 9:15 – 9:30 – 15 minut

Prosimy zaopatrzyć dzieci w zeszyt w kratkę (oprócz maluszków – nie będzie im potrzebny), który powinien zostać w szafce. Dzieci będą do niego wklejać pokolorowane obrazki i informacje, a rodzice uzupełniają regularnie tematy katechez, które zamieszczane będą na tablicy w kąciku katechetycznym, podobnie jak ogłoszenia o akcjach charytatywnych, mszach itp.


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE DZIECI, Pani Renatka:

GRUPA I – środy, godzina 12:30 – 13:00 i 13:10 – 13:40,  piątek, godzina 12:30 – 13:00 i 13:10 – 13:40

GRUPA II – poniedziałek, godzina 10:00 – 10:30 i 10:40 – 11:10, piątek, godzina 9:30 – 9:51 i 10:00 – 10:21


RYTMIKA – Pani Kasia:

GRUPA I – zajęcia w środę, godzina 9:35-10:05 – 30 minut

GRUPA II – zajęcia w środę, godzina 10:30-11:00 – 30 minut

GRUPA III – zajęcia w środę, godzina 10:10-10:25 – 15 minut


JĘZYK ANGIELSKI – Pani Basia:

GRUPA I – zajęcia w poniedziałek, godzina 13:40 – 14:10 – 30 minut

GRUPA II – zajęcia w poniedziałek, godzina 13:05- 13:35 – 30 minut

GRUPA III – zajęcia w poniedziałek, godzina 12:45 – 13:00 – 15 minut