Leśne opowieści

Podczas drugiej lekcji w ramach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” uczniowie klasy Ia, IIIa oraz IIIb poszerzali wiedzę o mieszkańcach lasu, poznali kilka popularnych gatunków drzew, które występują w polskich lasach, a także nabyli wiedzę
o tym, czego w lesie robić nie wolno.

Skip to content