Godziny Wychowawcze ze Światem

Godziny Wychowawcze ze Światem przygotowane przez Polską Akcję Humanitarną, są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie.

Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie.

Skip to content