Stołówka – opłaty

Intendent szkolny informuje, iż od 02.09. będą wydawane obiady dla wszystkich chętnych. Związku z powyższym prosimy o zgłoszenia telefoniczne ( 32-256-61-48 wew.213), mailowe (intendent.zsp3@wp.pl),przez dziennik lub zostawiając informację na portierni. Należy podać imię i nazwisko dziecka , klasę oraz określić się czy będzie to płatność abonamentowa czy tygodniowa. Informacje zbieramy do 02.09. do godz. 10.00. Zgłoszenia po w.w terminie będą realizowane od dnia 05.09.

  • 1. Abonament za wrzesień 21 dni x 4,50 zł = 94,50 zł – od 02.09 — płatność do 15-go września
  • 2. Obiady tygodniowe 5 dni x 4,50 zł = 22,50 zł – płatność w każdy poniedziałek do godz. 10.00

Wszelkie płatności dokonywane są przelewem na konto nr 48 1020 2313 0000 3502 0515 5884.

Dowodem uiszczenia opłaty jest okazanie potwierdzenia wpłaty na konto (przesłane mailem na w.w adres ). Od nieterminowych wpłat będą naliczane ustawowe odsetki (art. 481 Kodeksu cywilnego) W przypadku nieobecności dziecka na posiłku odpłatność nie podlega zwrotowi. Jedynie w przypadku ciągłej absencji w szkole, powyżej trzech dni, kwota zwrotu jest odliczana w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu. Odpisy będą realizowane na podstawie zgłoszeń telefonicznych lub mailowych do intendenta do godz. 10.00.

Skip to content