Dla ósmoklasisty

Język polski

Termin:
23 maja 2023
godzina 9:00

Czas trwania:
120 minut

45 punktów
arkusz podzielono na dwie części:
– I – z zadaniami zamkniętymi i otwartymi
– II – z tylko jednym zadaniem polegającym na napisaniu wypracowania

Zabierz ze sobą:
tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem albo atramentem

Matematyka

Termin:
24 maja 2023,
godzina 9.00

Czas trwania:
100 minut

25 punktów
zadania zamknięte (15 punktów)
zadania otwarte (10 punktów)

Zabierz ze sobą:
pióro lub długopis o czarnej linii to podstawa, a do tego koniecznie zabierz ze sobą linijkę!

Język obcy

Termin:
25 maja 2023
godzina 9:00

Czas trwania:
90 minut

każde nagranie do zadań sprawdzających umiejętność słuchania odtwarzane jest dwa razy

Zabierz ze sobą:
tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem albo atramentem

Doradztwo zawodowe

  • Warsztaty w BFC

    Klasa 7a w dniu 23.11. brała udział w warsztatach realizowanych w ramach programu Katowice Miastem Fachowców, które odbyły się w BFC nieruchomości w Katowicach.

    Uczniowie mieli okazję poznać pracę architekta i samodzielnie spróbować zaprojektować pomieszczenia biurowe.


Skip to content