Dla ósmoklasisty

Język polski

Termin:
14 maja 2024
godzina 9:00

Czas trwania:
120 minut

45 punktów
arkusz podzielono na dwie części:
– I – z zadaniami zamkniętymi i otwartymi
– II – z tylko jednym zadaniem polegającym na napisaniu wypracowania

Zabierz ze sobą:
tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem albo atramentem

Matematyka

Termin:
15 maja 2024
godzina 9.00

Czas trwania:
100 minut

25 punktów
zadania zamknięte (15 punktów)
zadania otwarte (10 punktów)

Zabierz ze sobą:
pióro lub długopis o czarnej linii to podstawa, a do tego koniecznie zabierz ze sobą linijkę!

Język obcy

Termin:
16 maja 2024
godzina 9:00

Czas trwania:
90 minut

każde nagranie do zadań sprawdzających umiejętność słuchania odtwarzane jest dwa razy

Zabierz ze sobą:
tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem albo atramentem

Doradztwo zawodowe

Skip to content