Odrabialnik

Mając na uwadze aktualne wyzwania edukacji oraz wspieranie dzieci i młodzieży po okresie pandemii, Biblioteka Pałacu Młodzieży w Katowicach w roku szkolnym 2022/23, przygotowała w swojej ofercie zajęcia wspomagające rozwój psychoedukacyjny dzieci w wieku 5 – 9 lat, które noszą nazwę „Odrabialnik”.

Skip to content